Magunkról

Kezdőlap
A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK KÖZÖSSÉGÉNEK VEZETŐ TESTÜLETEI

Elnökség

Elnök: Lovas Dániel dr.

Alelnök: Madár János

Elnökségi tagok:

Demse Márton

Kaiser László

Kozma Gábor

Bod Veronika

Mészáros József

Etikai Bizottság

Elnök: Mártonfi Benke Márta

Tagok:

dr. Kelényi István

Szűcs Béla Albert

Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

Elnök: Faragó Károly

Tagok:

Füzesi Péter

Mezőfalvi Magdolna

A MÚK TAGOZATVEZETŐI

Esztergom-Komárom Megyei Tagozat:

Szűcs Béla Albert

Hajdú-Bihar Megyei Tagozat:

dr. Bertha Zoltán

Nyugat-Dunántúli Tagozat:

Kozma Gábor

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat:

Kulimár János

Irodalmi Tagozat:

Madár János

Művészeti Tagozat:

Mártonfi Benke Márta

Tudományos és Ismeretterjesztő Tagozat:

dr. Kelényi István

A MÚK CÉLJA ÉS FELADATAI

A Közösség célja:
a., a demokrácián alapuló társadalmi és regionális békét, összefogást és megértést szolgáló
– a sajtószabadság és sajtótisztesség elvén alapuló
– korszerű, nemzeti szellemű
– egyetemes magyar, illetve magyarországi újságírás művelőinek és intézményeinek tömörítése.
b., az egyetemes magyar nyilvánosság működésének minél jobb körülmények között való elősegítése.
c., az újságírói és kapcsolódó szakmák és azok művelőinek jogi, erkölcsi, szociális és vagyoni érdekvédelme, illetve az újságírók és családtagjaik üdültetése és egészségügyi ellátásának szervezése, támogatása.
d., a szakmai képzés, továbbképzés és utánpótlás feltételeinek szervezése,javítása, új intézményeinek és fórumainak létrehozása, az újságírás és a kapcsolódó szakmák oktatása és vizsgáztatása, idegen nyelv oktatása, számítógépes képzés, személyes és csoportos tanácsadás.
e., a nemzet múltja, jelene, jövője és jelleme iránti szakmai felelősség és etika ápolása.
f., a politika és a társadalom közötti valósághű, igaz, hiteles információáramlás elvének érvényesítése.
g., e célok jegyében való együttműködés a hazai és külföldi, valamint nemzetközi testvérszervezetekkel.

(Részlet a MÚK Alapszabályából)

Szervezetünk elérhetőségei:

Székházunk címe és levélcímünk: 1114 Budapest, Bartók Béla út 31.
Telefon: +36 – 1 – 209-3494
E-mail: muk-press@muk-press.hu

A MÚK számlaszáma : 10700024-45004807-51100005