Kezdőlap

Archív bejegyzések - 2010 április 15.

Szemle »

[2010. április 15. | | ]

Van nekem egy 1848-ban kinyomtatott Nemzeti Dalom – fakszimilében. Amikor kézbe veszem, mintha felzúgna az időrengeteg. A vers alatt Petőfi Sándor kézírása – fakszimilében, természetesen ez is. De hát mégis csak az ő tollvonása: „Az 1848-iki marczius 15-én kivívott sajtószabadság után legeslegelőször nyomtatott példány, s így a magyar szabadság első lélekzete.”
Nézem a hasonmás nyomdai oldalt, hatalmas ereje van rajtam. Visz, röpít az időben, vissza, abba a régi márciusba. Mert mire másra is vágyunk, mióta eszméltünk: bár ott lehettünk volna mi is március idusán, a márciusi ifjak között!
Azon a nagy napon …

Emlékezzünk »

[2010. április 15. | | ]

A Csonka ház
Az egyik hétvégen, szombaton – ritka pillanat -, a budai Bartók Béla úton nyitva találom a Csonka János Múzeumot. Kihasználom az alkalmat.
Kivételes szerencsémre odabenn találom Csonka Líviát, Csonka János még élő unokáját.
Magas, vékony hölgy, nyugdíjas nyelvtanárnő: kedvesen, finom humorral vezet végig a kiállított gépek között. De valami zárkózottságot érzek rajta. Valami megilletődöttséget.
Végtére is a Csonka házban vagyunk, abban a három emeletes Bartók Béla úti polgári házban, amelyet a nagyapja álmodott meg, amelyben a Csonkák éltek, amelyben az édesapja, Csonka Pál is lakott, s amelyben ő maga meglátta a …

Médiavilág »

[2010. április 15. | MÚK DÍJAK 2010. MÁRCIUS 15-ÉN: bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva | ]

PETŐFI SÁNDOR SAJTÓSZABADSÁG-DÍJAT KAPOTT:
KŐSZEGHY ELEMÉR, A KÁRPÁTI IGAZ SZÓ FŐSZERKESZTŐJE,
MEGYERI DÁVID, A MAGYAR NEMZET FŐMUNKATÁRSA,
TARICS PÉTER, A DUNA TELEVÍZIÓ ÉS A KAPU MUNKATÁRSA
LANT ÉS TOLL-DÍJAT KAPOTT:
HARDI PÉTER, A SZABAD FÖLD FŐMUNKATÁRSA,
KOVÁCS JÁNOS, A MESTERSZÁLLÁSI FALUFIGYELŐ FŐSZERKESZTŐJE,
WINTERNITZ FERENC FOTÓMŰVÉSZ, FOTÓRIPORTER
Budapest, 2010. március 12.

Laudációk »

[2010. április 15. | | ]

Nem baj az, ha szerzel egy papírt az újságíró iskolában, döntötte el a kérdést a főnököm. A református egyház sajtóosztályán dolgoztam akkoriban. Korábban ugyan egyháztörténész szerettem volna lenni, de ebből csak annyi valósult meg, hogy a teológia elvégzése után nem gyülekezetbe helyeztek, hanem irodába. Ez volt a halálom.
Rendszerváltó évek voltak már ezek, az Andrássy (bocs, akkor még Népköztársaság) úti székházban is alig győzték a szellemet a palackba tuszkolni, mi, leendő sajtómunkások ugyanis nagyon hittük, hogy létezik olyasmi, mint független sajtó, véleménynyilvánítási szabadság, egyebek. Nem is értettem, miért húzzák ki a …

Laudációk »

[2010. április 15. | | ]

(A laudációt elmondta: Kaiser László)
Az 1960-ban született, ötvenéves, Ungváron élő és tevékenykedő Kőszeghy Elemér újságíró, költő a kárpátaljai kulturális élet jelentős és meghatározó alakja, ugyanakkor tevékenysége túlmutat a régión, mondhatni híd szerepet tölt be a határon kívüli területek és Magyarország között. Tollforgató és organizátor: magas szinten teszi, amit tenni kell: helyben szolgálja a helyi közösség, tehát az egyetemes magyarság, a nemzet érdekeit.
Több évtizedes munkásságának két alappillére van: a költészet és az újságírás. Költőként is maradandót alkotott, ezt nem csupán három kötete és tagsága a Magyar Írószövetségben bizonyítja, hanem az Írószövetség …

Laudációk »

[2010. április 15. | | ]

( A laudációt elmondta: Rideg István )
A Mesterszállási Falufigyelő főszerkesztője küldetéses, ízig-vérig lokálpatrióta ember. Megvan a felkészültsége, az akaratereje, a stílusa, a tudása, a folyton égő lelkiismerete. A veszélybe került nagykunsági kultúra megőrzésért harcol a tollával. Ötvennégy éves, hithű katolikus.
A népi írók utóda-rokona. Próbálkozásait kezdettől fogva a „népben, nemzetben” való, Veres Péter-i felelősségteljes gondolkozás jellemzi, amikor értékeket keres és mutat fel, erkölcsi tisztásokat, igaz embereket, helytállásokat. Együtt érző szíve mindig a kifosztottaké és földönfutóké.
Kovács János éppen húsz éve szerkeszti alázattal egy faluban, Mesterszálláson a Falufigyelőt, a havi lapot, és ahogy …

Dokumentumok »

[2010. április 15. | | ]

A Magyar Újságírók Közösségének Nyilatkozata
A Ringier-Axel Springer óriásfúzió bejelentése jelzi, hogy a hazai sajtó jelentős részét érintő döntések továbbra is külföldön születnek meg, előzetes egyeztetés, a hazai szereplők megkérdezése nélkül, egyértelműen a külföldi tulajdonosok piaci érdekei alapján. Az itthon eddig nem látott méretű médiabirodalom megalakulása a magyar újságok és újságírók kiárusításának újabb fejezetét nyithatja meg.
A külföldi tulajdonlású megyei és kistérségi napilapok újságírói már évek óta folyamatosan erősödő szorításban és kiszolgáltatottságban dolgoznak. A pályatársak jelzései szerint mindenik kiadónál sorozatban hozzák az újságírókat hátrányosan érintő döntéseket. Most a WAZ-lapoknál (Pannon Lapok Társasága …

Laudációk »

[2010. április 15. | | ]

A laudációt elmondta: Szerető Szabolcs
Erre az elismerésre szokás azt mondani, kijárt már a díjazottnak. Másként fogalmazva: ideje volt Megyeri Dávid kitüntetésének. Ideje, hiszen Dávid évtizedek óta újságírással keresi a kenyerét, s a munkahely ugyan néha változott, de az értékrend, a kereszténység, a klasszikus műveltség alapján álló európai konzervativizmus, a szabad, független és polgári Magyarország – melynek a legszebb ünnepére készülünk – melletti kiállása jottányit sem az eltelt időben. Ezt pályatársai közül kevesen mondhatják el magukról. Ha azt firtatjuk, honnan ered ez a konok hűség, a jellem után alighanem a családi …

Laudációk »

[2010. április 15. | | ]

Elmondta: Kósa Csaba
Egyéni látásmódú fotóművész és fotóriporter, Vidék-Magyarország életének hiteles és fáradhatatlan képi krónikása.
1940. július 5-én született Siklóson, ahol édesapja járás főszolgabírója volt. 1944-ben a nyilasok internálták őt, majd 1945-től a kommunisták tették lehetetlenné az egész család életét.
Pályakezdése igen nehéz volt tehát. A pécsi Széchenyi Gimnáziumba szó szerint „besírta” magát. Itt érettségizett 1958-ban jeles eredménnyel. Továbbtanulásról szó sem lehetett „minősítése: osztályidegen”.
Fényképész lett, 1960-ban letette a szakmunkásvizsgát, 1965-ben mestervizsgát tett. A Baranya Megyei Fényszöv. Fotoriport Irodájában dolgozott, mellette külső munkatársa „tudósítója” volt a Dunántúli Naplónak és az Esti Pécsi …